Hverdagen

Individuelle handleplaner og mål

Når en ung flytter til Schouhuset, bliver der lavet en plan, som indeholder den unges individuelle mål. Vi kigger på, hvilke mål der skal være særligt fokus på i starten af forløbet, og hvad der skal udvikles løbende.

Hvis den unge fx har svært ved at møde til tiden, er der fokus på morgenrutiner og søvn. Hvis den unge har svært ved at styre og forstå sin økonomi vil der være øget fokus på det tema. Der er således altid individuelle mål, for de unge, der bor i Schouhuset.

Ved ugentlige opfølgningsmøder og samtaler, taler vi med den unge om mål og støttebehov. Forløbet er individuelt tilpasset den unge.

Botræning

I Schouhuset tilbyder vi vejledning og støtte til den ungen. Vi har følgende fokusområder:

  • At stå op til tiden om morgenen
  • Indkøb og madlavning
  • Tøjvask og rengøring
  • Økonomi og budget
  • NemID, digital post/E-Boks
  • Kontakt til uddannelse, kommune, læge, tandlæge etc.
  • Jobansøgning og cv
  • Opskrivning i boligselskaber
  • Personlig sundhed og hygiejne

Tilknytning til Schouholm

På opholdsstedet Schouholm, som ligger lige rundt om hjørnet, kan den unge komme og spise med en gang imellem. Der er planlagt fællesspisning for alle i Schouhuset på Schouholm en gang om måneden. Hvis den unge har brug for en voksen og en snak er man velkommen på Schouholn ud over den planlagte fællesspisning. Lørdag og søndag kl. 10 er der mulighed for fælles morgenmad med de andre beboere på Schouholm.

Schouholm arrangerer ture flere gange om året. De unge i Schouhuset får tilbud om at komme med, i det omfang det kan lade sig gøre. Der er faste arrangementer flere gange om året på Schouholm i forbindelse med blandt andet jul og sommerferie, hvor de unge i Schouhuset er velkomne til at deltage.

Det sociale liv på Schouholm bidrager til at træne den unges sociale færdigheder.

Personalet i Schouhuset

I Schouhuset er der ansat medarbejdere som har det daglige ansvar. Medarbejderne er fast i huset flere gange om ugen. Det er et tilbud til de unger der har brug for samvær og/eller rådgivning. Derudover er der tilknyttet pædagoger, som kender både Schouhuset og Schouholm. Der er også en vicevært tilknyttet huset.

Medarbejderne sørger for, at de unge løbende bliver præsenteret for aktuelle emner. Der er særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse med ekstra støtte og hjælp til at få søgt den rigtige uddannelse og ikke mindst at blive præsenteret for de muligheder der findes. Derudover er der temaaftener som fx kan handler om andre vigtige dele af ens liv eller problematikker om det at været anbragt.

Schouholm ApS

Åmosevej 1
4450 Jyderup

23 62 52 42
info@schouholm.dk

Vagttelefon Schouholm
23 62 52 22

Schouhuset
25 63 23 62