Opholdsstedet Schouholm

“Familien Schouholm”

Opholdsstedet Schouholm er et botilbud for omsorgssvigtede børn og unge, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hjemme. Schouholm er godkendt efter §66 til alderen 12 – 23 år.

Vores mål er at skabe nærhed og tryghed i et familielignende miljø, hvor vi dyrker det familiære og de tætte relationer.

Der kan være mange grunde til, at et barn/ung ikke kan bo hjemme. Uanset årsagen, gør vi vores bedste for, at alle får oplevelsen af en god og tryg barndom/ungdom.

Har du én gang været en del af “familien Schouholm”, vil Schouholm altid være dit hjem.

Trygge, faste rammer

Vores mål er, at give det enkelte barn/ung en opvækst, der ligner den vi forbinder med en opvækst i en “normal” familie. Det er trygge, faste rammer og voksne, som er tilgængelige og som kan rumme det enkelte barn/ung og de kompetencer og udfordringer, de hver især har.

De voksne på Schouholm er bevidst om, at det kan være svært at være væk hjemmefra. Det har vi professionelle redskaber til at håndtere.

Hjælp og støtte til skolearbejdet

Børn og unge hos os får hjælp og støtte til skolearbejdet, så alle får det maksimale ud af deres skoleforløb. Vi kan hjælpe på alle niveauer, både dem der klarer sig godt fagligt og går efter de høje karakterer eller dem der har haft svært ved skolearbejdet og som tidligere ikke har brudt sig om skolelivet.

Ansatte

På Schouholm er de ansatte uddannede pædagoger, lærere og sagsbehandlere. Alle er dybt engageret i de unge. Mange har valgt at bo på stedet og får derved en helt speciel relation til de unge.

Vores personalegruppe spænder bredt aldersmæssigt. Det er et bevidst valg, for at give de unge mulighed for at spejle sig i forskellige aldre og roller. Det giver også, på en helt naturlig måde, følelsen af at være en familie.

De ansatte på Schouholm har taget et aktivt valg om at være en del af “Familien Schouholm”.

Schouholm var min redning

Schouholm var min redning i en meget kaotisk periode i mit liv. Jeg fandt hurtigt ud af at indgå i en hverdag sammen med de andre unge på Schouholm. Vi kunne hver især relatere til hinanden, fordi vi alle havde noget med i bagagen. Schouholm var uden tvivl mit rareste og tryggeste hjem i de 2,5 år jeg boede der.

Denise Anild

På Schouholm lærte jeg at håndtere sejre og nederlag

Efter en turbulent opvækst troede jeg, at jeg var klar til at stå på egne ben som 18 årig. Det var jeg ikke. Jeg droppede ud af gymnasiet og havde svært ved at finde troen på mig selv. På Schouholm fandt jeg motivationen til at gennemføre gymnasiet og lærte at håndtere sejre og nederlag som i en familie. Det fik mig på rette spor og nu på rette hylde.

Olivier