Maritimt tilbud på Skoleskibet Hjalm

Maritimt tilbud fyldt med skole og skumsprøjt

Børn og unge på Schouholm kan kombinere skolegang med søfartsoplevelser på skoleskibet Hjalm. Vi har et maritimt tilbud, hvor vores elever bliver fortrolige med navigation, søfartsregler, praktisk arbejde og dagligdagen på et skib.

Vi har både maritimt og pædagogisk personale tilknyttet de unge, så de møder sølivets udfordringer i et trygt miljø, hvor vi tager hensyn til de unges individuelle behov. Linjen er ideel for unge, der har det svært i den traditionelle skole. Målet med den maritime linje også at give flere unge succesoplevelser og mod på senere at tage en maritim uddannelse eller en almindelig ungdomsuddannelse.

Togter og hverdag på Schouholm

Eleverne vil være på Hjalm et par dage om ugen og deltage i deres almindelige skolegang de øvrige dage. Skolegang vil være på Lykkegardskolen, som er vores samarbejdspartner. Derudover vil de komme med ud på længere togter rundt om i de danske farvande i løbet af forår og sensommer. Her vil de som gaster være en del af skibets samlede besætning og lære at tage ansvar i samarbejde med andre. De kommer også til at sejle kortere ture på Holbæk Fjord med skoleelever fra Holbæk Kommune i løbet af skoleåret.

I det maritime tilbud er der plads til 4-5 elever i alderen 12-23 år, som alle bor på Schouholm. Ved siden af deres gang på Hjalm er de en naturlig del af bostedets trygge hverdage og deltager i de planlagte aktiviteter sammen med de andre børn og unge.

Søstærkt skoleskib fra 1901

Hjalm er et solidt tomastet træskib, der har sejlet på verdenshavene siden det blev bygget på skibsværft i Assens i 1901. Med en længde på 28 meter er det et af de største sødygtige danske træskibe. Det betragtes som et af de mest bevaringsværdige træskibe i Danmark, så de unge fra Schouholm bliver en aktiv del af Danmarks søfartshistorie.

På Schouholm overtog vi forpagtningen af Hjalm pr. 1 januar 2021. Som skoleskib vil den fortsat have fast base i Holbæk Gl. Havn, ligesom den forbliver en del af den årlige Skvulp-festival.

Vil du høre mere om Schouholms maritime tilbud?

Telefon 23 62 52 42
info@schouholm.dk