Personale

Schouholm

På Schouholm er de ansatte uddannede pædagoger, lærere og sagsbehandlere. Alle er dybt engageret i de unge. Mange har valgt at bo på stedet og får derved en helt speciel relation til de unge.

Vores personalegruppe spænder bredt aldersmæssigt. Det er et bevidst valg, for at give de unge mulighed for at spejle sig i forskellige aldre og roller. Det giver også, på en helt naturlig måde, følelsen af at være en familie.

De ansatte på Schouholm har taget et aktivt valg om at være en del af “Familien Schouholm”.

Schouholm var min redning

Schouholm var min redning i en meget kaotisk periode i mit liv. Jeg fandt hurtigt ud af at indgå i en hverdag sammen med de andre unge på Schouholm. Vi kunne hver især relatere til hinanden, fordi vi alle havde noget med i bagagen. Schouholm var uden tvivl mit rareste og tryggeste hjem i de 2,5 år jeg boede der.

Denise Anild

På Schouholm lærte jeg at håndtere sejre og nederlag

Efter en turbulent opvækst troede jeg, at jeg var klar til at stå på egne ben som 18 årig. Det var jeg ikke. Jeg droppede ud af gymnasiet og havde svært ved at finde troen på mig selv. På Schouholm fandt jeg motivationen til at gennemføre gymnasiet og lærte at håndtere sejre og nederlag som i en familie. Det fik mig på rette spor og nu på rette hylde.

Olivier